Kameleon Coding Automation AS

 

Kameleon Coding Automation AS er en ledende leverandør i Norge på hardware og standard softwareløsninger for merking på F, D og T-pak. Alt innenfor kravene til varekjedene og GS1 standard.

 

Vi leverer totale løsninger innen merking av produkter i hele verdikjeden. Råvarer, halvfabrikata, handelsvarer og produserte varer merkes og tilrettelegges for sporing i en helhetlig systemløsning.

 

Våre leveranser er basert på leie/driftsavtaler av merkeutstyr og software til en fast avtalt månedspris som kan dekke:

 

* Leie/finans

* Etiketter

* Karbonbånd

* Blekkartikler

* Byttemaskiner

* Deler/skriverhoder

* Servicetimer

* Reise/opphold

* Software lisenser

* Support

 

Vi kan installere utstyr uten kapitalbinding for kunden, og fokuserer på hva som skal merkes. Dette er en fin måte å fornye maskinparken på.

Kameleon Coding Automation AS
Åpningstider:
Adresse:Teglverksveien 4
3430 Spikkestad
E-post:siri@kameleongruppen.no
Nettsted:www.kameleongruppen.no
Kontaktperson:Siri Hilleren
Mobilnummer:934 41 855
Telefonnummer:
Tilfeldig bedrift »
Samarbeidspartnere