Vakttelefoner

Brann110

Politi112

Ambulanse113

Legevakt815 68 251

Brann og redning31 28 45 00

Helsestasjon31 29 60 00

Vaksine31 29 60 00

Rustelefon08588

Alarmtelefonen – barn og unge116 111

Betzy krisesenter 32 83 03 46

Vann og avløp 95 78 70 74

Vei 95 08 10 41

Melding om skadet vilt90 73 33 22

Samarbeidspartnere