Om iRøyken.no

Irøyken.no er en portal for de som ønsker å finne en nettbasert oppslagtavle og aktivitetskalender for Røyken samt presententasjon av det mangfold av bedrifter og organisasjoner som finnes i nærområdet.

Hensikten med irøyken.no: Legge til rette for en rimelig kommunikasjonskanal mellom bedrifter/organisasjoner og lokalbefolkning/besøkende i eller i nærheten av Røyken.

Årsavgift eksklusive moms for å publisere Bedrift/Organisasjon på portalen enligt nedan:

Pakke1: Presentasjon av Bedrift/Organisasjon med bild, tekst og kontaktinformasjoner.  Bedrift kr 2400   Organisasjon kr 1000

Pakke2: Presentasjon av Bedrifts/Organisasjons kontaktinformasjoner.  Bedrift kr 1000 Organisasjon kr 500
Annonse: Pris etter avtale

Aktiviterer og Oppslag: Gratis tilsvidere

Idé og pådrivere til irøyken.no er Peter Persson og Per Vatn med hjelp av Espen Willersrud. Peter, daglig leder av Classic Pizza, og Per, flygleder på Avinor, er begge bosatt i Røyken og ønsker å bidra til utviklingen av et aktivt og godt lokalmiljø.

Samarbeidspartnere