Lions Club Røyken

Lions Club Røyken

Lions Club Røyken ble stiftet 12.04.1967.

I dag har vi 19 medlemmer.

Vi holder våre møter i Husflidshuset på Røyken prestegård den 2. Mandag Kl. 19.00 hver måned.

Lionsklubbene i Norge er delt inn i distrikter og soner. Lions Club Røyken hører til sone i Distrikt 104 G.

Samarbeidspartnere