Raukvin Rotaryklubb

Velkommen til Raukvin Rotaryklubb.

Mandager kl 1630.

Raukvin Rotaryklubb er en av to Rotaryklubber i Røyken kommune.

Røyken kommune er en landkommune geografisk plassert mellom Oslo og Drammen. Ca. 30 km. fra Oslo og ca.15 km. fra Drammen.

I nord grenser kommunen til Asker og Lier. I syd til Hurum og på begge sider forøvrig henholdsvis til Oslofjorden i øst og til Drammensfjorden i vest.

Vi har våre møter i et gammelt kornmagasin som eies og vedlikeholdes av Røyken Historielag.

Raukvin Rotaryklubb
Nettsted:www.raukvin.rotary.no
Tilfeldig organisasjon »
Samarbeidspartnere