Røyken Historielag

Historielagets hovedformål:

”Å verne om bygdas kulturminner.”

Lokalhistoriske skrifter

Årbøker forsøkes utgitt hvert år og sendes gratis til medlemmene. Fra 1985 har laget gitt ut eget medlemsblad ”Bygdemagasinet”, og dette kommer normalt ut to ganger i året. Historielaget har vært aktive i styrings- og referansegruppe for den nye bygdeboka som er utgitt i to bind.
Alt av lokalhistoriske skrifter/bøker fåes kjøpt hos Historielaget.

Aktiviteter

Det arrangeres medlemsmøter på Kornmagasinet med ulike temaer.

Laget har bl.a. en komité for slektshistoriske spørsmål, og en museumskomite som tar seg av bygdesamlingen. I samarbeide med Bondelaget/bøndene registreres og merkes eldre redskaper på gårdene.

Bli kjent i bygda

Gjennom markvandringer og andre utflukter blir du kjent med bygda og dens fortid. ”Oldtidsmarsjen” Gullaug – Slemmestad ble avviklet første gang 18/9-1988, og har vært gjentatt hvert år, bortsett fra ett.

Medlemstall

Laget hadde 25 medlemmer ved stiftelsen i 1966. Ved 25-års jubileet i 1991 var medlemstallet ca. 360 og per 1.oktober 2011 ca 700.

Medlemskap

Et medlemskap i Røyken Historielag koster for tiden bare kr 300.- per år. Du får da medlemsblad, årbok og en rekke tilbud om aktiviteter.
Medlemsmøter holdes gjerne 3 – 4 ganger i året.
Det er bare å velge og vrake.
Det er lett å bli medlem. Send noen ord til:
Røyken Historielag
Kornmagasinet, Grettekroken 1, 3440 Røyken

eller send en e-post her.

Røyken Historielag
Åpningstider:
Adresse:Kornmagasinet
Grettekroken 1
3440 Røyken
E-post:post@historielaget.no
Nettsted:www.historielaget.no Følg også på Facebooksiden Røyken Historielag
Kontaktperson:
Mobilnummer:
Telefonnummer:
Tilfeldig organisasjon »
Samarbeidspartnere