Slemmestad Skolekorps

27. januar 1957 ble Slemmestad Skolekorps stiftet. Den gang var de 7 ivrige gutter og en dirigent:

Ragnar Gjelsnes(dirigent), Roy Kristensen, Roy Nordli, Roar Gjelsnes, Kjell Karlsen, Erik Moe, Kai Kristensen og Arve Gjelsnes.

Den absolutte storhetstiden var på 1970-tallet, med over 100 medlemmer.

I dag har skolekorpset en ganske jevn oppsluttning på rundt 70 medlemmer fordelt på aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorps, drilltropp. Vi rekrutterer fra Sydskogen, Torvbråten, Nærsnes og Slemmestad barneskole, Slemmestad ungdomsskole og videregående skoler.

Slemmestad Skolekorps
Adresse:PB. 186
3471 Slemmestad
E-post:styret@slemmestadskolekorps.net
Nettsted:www.slemmestadskolekorps.net
Tilfeldig organisasjon »
Samarbeidspartnere