Cementmuseet

Slemmestad Cementmuseum ligger i sementfabrikkens tidligere «sekkefabrikk» i bibliotektet i Slemmestad sentrum. Museet blev åpnet i 1991. Her finnes fotografier, gjenstander, protokoller og annen dokumentasjon som viser 100 års utvikling av sementproduksjon og den store betydningen fabrikken fikk for Slemmestad og menneskene her.

For mer informasjon hentet fra royken.kommune.no se   Link

Samarbeidspartnere