Geologisenteret

Geologisenteret ligger i Slemmestad bibliotek og ble bygget ved hjelp av Paleontologisk Museum og åpnet i 1994. Her finnes utstillingsmontre med områdets fossiler, bergarter og mineraler. En modell viser berggrunnen i Slemmestad og omegn. Plakater forklarer tidsperiodene og begreper innen geologi. Det finnes også et rikt utvalg bøker og kart. Senteret er ment for alle interesserte: skoleklasser, innbyggerne i kommunen, turister og de mange geologer og amatørgeologer som årlig besøker Røyken.

For mer informasjon hentet fra royken.kommune.no se Link

Samarbeidspartnere