Kyststien

Rekreasjonsmuligheter

Kyststien,gir befolkningen tilgang til fjorden,fra Slemmestad til Beston (Sætre),med mulighet til variert friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen.

 

Noen severdigheter langs stien:

 

Slemmestad Geologisenter og Cementmuseum.

Kirkerudfjellet: et fint utsiktspunkt med benk.Her ser du fra Oslo til Drøbak.

Grundvik: hvor det tidligere har vært skipsbygging med en fin odde ut i fjorden under gården Morberg.

Nærsnes: med sine hvite hus og «sørlandsidyll» er et populært bo-område. På 1870-80 tallet var Nærsnes

Røykens største tettsted pga. isdrift, tegleverk, steinindustri og seilskutebygging. Nærsnesbukta var senteret for iseksport i Røyken fra 1850 og 100 år fremover.

Ramton: En av Norges første organiserte Campingplasser, anlagt i 1931. Her finnes bl.a. et privat gårdsmuseum med minner fra isdriften.

Høvikvollen: et av kommunens største offentlige badeområde. Her er det gresssletter, sandstrand og svaberg. En av de mange perlene ved kysten vår. Rester av utskipingsanlegg viser et tidligere senter for iseksport.

Volodden hytteområde: med arkitektur fra 30-åra og Demmeskilodden.

Fagertun: Bygget i 1902 som sommerpensjonat, siden gamlehjem og er i dag et aktivt utleieobjekt.

Båtstø: Et lite tettsted med noen aktive fiskere. Molo bygget av granittblokker beregnet til Hitlers seiersmonument. Spor etter istiden ved Lasteberget som i dag er friområde.

Blåhellaveien: Blåhella kystsamling holder til ved et naust ved stien. Åpningstider er oppslått på husveggen.

Åros: Groelva som munner ut i fjorden er en yndet elv for sportsfiskere. Her går både laks og sjøørret. Oppe langs elva var det tidlig industri. Ved Verven som i dag er offentlig badeplass var det båtbyggeri. Åros er i dag et av Røyken kommunes store utbygginsområder og en ny Frydenlund skole er planlagt ferdig høsten 2004.

Skogsborg: Tidligere gårdsbruk, kjøpt av Slemmestad arbeiderforening til feriehjem for sine medlemmer. I dag er Skogsborg en stiftelse. Hovedhuset er restaurert og er et attraktivt selskapslokale. Et fint friområde inklusive Beston stranda som er en offentlig badeplass.

Dampskipskaier i Røyken: Fram til 1962-63 traffikerte rutebåter mellom Askerlandet og Oslo. I den forbindelse var det anlagt en del kaier/brygger for denne trafikken. Noen av bryggene består i dag, noen er det rester av og andre er helt borte. Røykens anløpssteder var: Slemmestad-Norstrand-Nærsnes-Svaberg-Ramton-Båtstø-Åros-Killingholmen og Skogsborg.

 

(Kilde: Brosjyren «Kyststien i Røyken», utgitt av Røyken kommune, juli 1999)

 

Samarbeidspartnere