Lions Club Røyken/Myrahvarf

Klubben  startet sin virksomhet den 15. juli 1988 og har nå 21 medlemmer.  Vi har møte den 2. tirsdag i hver måned kl. 19.00 på Torvbråten Barneskole, Slemmestad,  utenom sommerferien i juli og august.

Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid gjennom mulighet til å hjelpe andre, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling. Kontakt gjerne en av våre medlemmer om Lionsmedlemskap kan være noe for deg.

Samarbeidspartnere